ก.ค.ศ.เตรียม คลอดคู่มือ เกณฑ์วิทยฐานะใหม่

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ก.ค.ศ. ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะใหม่ ไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้น

ขณะนี้สำนกงานก.ค.ศ.ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบรายลเอียด ซึ่งประกอบด้วย สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ อาทิ คุณสมบัติของผู้ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ การประเมิน เกณฑ์การตัดสิน ผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ การพิจารณาและอนุมัติการประเมิน การแต่งตั้ง ขั้นตอนการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครู ทั้งการดำเนินการในระดับสถานศึกษา การดำเนินการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) การดำเนินการในระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) การดำเนินการในระดับสำนักงานก.ค.ศ. และก.ค.ศ. รวมถึงวิธีการและแนวทางการดำเนินการในระยะเปลี่ยนผ่าน เป็นต้น “สำนักงานก.ค.ศ. เร่งจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการขอมีและเลื่อวิทยฐานะแนวใหม่ คาดว่าจะสามารถเผยแพร่คู่มือดังกล่าวได้ภายในสัปดาห์นี้ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานก.ค.ศ. เพื่อให้ครูและบุลากรางการศึกษาเกิดความเข้าใจ ทั้งนี้ที่ผ่านมาพบว่า มีครูสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่เข้ามาบ้าง แต่ไม่มาก โดยส่วนใหญ่จะสอบถามเรื่องการอบรม ”นายพินิจศักดิ์กล่าวและว่า ส่วนการบริหารจัดการบุคลกรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ศึกษาธิการภาค(ศธภ. )และศธจ. นั้น ขณะนี้นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศธ. ยังไม่ได้ให้นโยบายอะไรเป็นพิเศษ ซึ่งเท่าที่ดูตนคิดว่า น่าจะมีแนวทางที่ชัดเจนหลังการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 10 ผ่านพ้นไปก่อน ดังนั้นที่ผ่านมาตนจึงได้รายงานให้นายการุณ และนพ.ธีระเกียรติ รับทราบเริ่องที่ต้องทำเร่งด่วนก่อนคือ การคืนอัตราเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 ให้แก่หน่วยงานในสังกัดศธ.ซึ่งได้รับคืน ประมาณ 20,000 กว่าอัตรา โดยตนจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการก.ค.ศ.พิจารณาใน วันที่ 20 กันยายนนี้ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปจัดสรรได้ภายในเดือนตุลาคมนี้
ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก มติชนออนไลน์ วันที่ 18 กันยายน 2560 – 09:31 น.
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.krooesan.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*