คู่มือเตรียมสอบคุณภาพ ข้อสอบครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) UPDATE ล่าสุด

คู่มือเตรียมสอบคุณภาพ ข้อสอบครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) UPDATE ล่าสุด

คู่มือเตรียมสอบคุณภาพ  ต้องที่นี่ ชื่อเรื่อง         :         แนวข้อสอบครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) UPDATE ล่าสุด

พิมพ์เมื่อ        :        พฤศจิกายน 2560 จำนวน          :         307 หน้า  

รูปแบบ         :         เล่ม

ราคา              :        เล่มละ 350  บาท

แบบไฟล์       :        199    บาท

คู่มือเตรียมสอบ เนื้อหาประกอบด้วย          

1.จิตวิญญาณความเป็นครู   – ความรู้ด้านจิตวิญญาณความเป็นครู                                              

2 ศักยภาพการใช้ภาษา  – ความรู้ด้านภาษาไทย                                                                                                         

3 การคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา    – แนวการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 

ช่องทางการสั่งซื้อ ผ่านทางเพจ  facebook  ครูอีสาน หรือ โทร 0910575817   ตลอด 24 ชั่วโมง


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*