ที่ ศธ04009/ว6599 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ไฟล์แนบ: file

ที่มา  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*