แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1

ผลงานครูมงคล เกตมณี

   โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว

1. บทคัดย่อ    2. เล่มที่ 1 ความหมายของลำดับ

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่

mongkol.math@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*