รายชื่อ สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ได้เผยแพร่รายละเอียดรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดูรายละเอียดแบบไฟล์ PDF ชัด >>คลิก เพื่อดูรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

  1. คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก

2. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ว 143

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*