เช็ครายชื่อสถาบันที่เปิดสอน ป.โท วิชาชีพครู ที่ คุรุสภา รับรอง รับผู้สำเร็จปริญญาอื่น ต้องการเป็นครู

เช็ครายชื่อสถาบันที่เปิดสอน ป.โท วิชาชีพครู

ที่ คุรุสภา รับรอง รับผู้สำเร็จปริญญาอื่น ต้องการเป็นครู

รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา (ปรับปรุง มี.ค.61)

เพิ่มเติมสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญาทางการศึกษาของคุรุสภา (7 มีนาคม 2561)

ปริญญาเอก-วิชาชีพบริหาร     คลิกดาวน์โหลด

 

ปริญญาเอก-วิชาชีพครู     คลิกดาวน์โหลด

 

ปริญญาโท-วิชาชีพบริหาร  คลิกดาวน์โหลด

 

ปริญญาโท-วิชาชีพครู  คลิกดาวน์โหลด

 

ปริญญาทางการศึกษา-5_ปี    คลิกดาวน์โหลด

ขอบคุณข้อมูลจาก :: เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*