เสมา 1 ชะลอ การพิจารณา ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

รายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนแจ้งว่า เนื่องจากศาลปกครองอุบลราชธานี มีคำสั่ง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้ทุเลาการบังคับตามข้อ 10 และข้อ 11 ของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (ว24/2560) ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษานั้น

เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งศาลปกครองดั่งกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ในฐานะประธานก.ค.ศ.ได้มอบหมายให้สำนักงานก.ค.ศ.มีหนังสือแจ้งมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้ชะลอการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ซึ่งยื่นคำร้องขอย้าย 1-15 สิงหาคม 2560 ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับ

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน ออนไลน์

อย่าลืมกดติมตามเพจครูอีสาน เพื่อรับข้อมูลข่าวสารการศึกษานะครับ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*