10 กลวิธีสร้างนิสัยรักการอ่าน

ใครหลายคนคงเคยพบปัญหาการอ่านหนังสือ ว่าอ่านแล้วจำไม่ได้ ไม่ว่าจะอ่านไปกี่รอบก็ตาม วันนี้มีเทคนิคดีๆมาฝากต้องขอขอบคุณเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการที่เผยแพร่เทคนิคดีๆนี้

10 กลวิธีสร้างนิสัยรักการอ่าน

1) ใช้เวลาสบายๆ ของครอบครัวเพื่อส่งเสริมการอ่าน
2) เลือกหนังสือที่เด็กสนุก
3) ให้เด็กได้รู้เรื่องราวหลากหลาย จากพหุวัฒนธรรม
4) มีกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
5) ใช้ทักษะนาฎการในการเล่า
6) ใช้กิจกรรมศิลปะเชื่อมโยงการอ่าน
7) สอนให้รู้จักสกัดความรู้และจับใจความสำคัญ
8) ต่อยอดจากประสบการณ์เดิมของผู้เรียน
9) นำเด็กสู่โลกแห่งวรรณคดี
10) พัฒนาทักษะไพรัชภาษาพาสู่โลกกว้าง

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ 27 ต.ค. 60

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*