กรมการขนส่งทางบก กำหนด!!! มาตรฐานความปลอดภัย รถรับส่งนักเรียนทุกคันต้องผ่านการรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา

สิงหาคม 29, 2017 Krooesan 0

ตราบใดที่ยังไม่มีระบบควบคุมกำกับ “ความเสี่ยง” ของ “รถรับจ้างรับส่งนักเรียน” สังคมไทยก็ยังคงต้องพบกับข่าวความสูญเสียของนักเรียน ถึงเวลาแล้วที่หน่วยงานที่ดูแล และหน่วยงานสนับสนุนอย่างเช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนและผู้ปกครอง จะจับมือกันป้องกันความสูญเสียเหล่านี้ เพื่อให้ทุกชีวิตของบุตรหลานไปเดินทางไปกลับโรงเรียนอย่างปลอดภัย

เรื่องน่ารู้ ช.พ.ค.

สิงหาคม 25, 2017 Krooesan 0

สมาชิก ช.พ.ค. ที่ได้รับเงินเดือนจะต้องยินยอม ให้หักเงิน ณ ที่จ่าย โดยหน่วยรับเงินจะออกใบเสร็จรับเงินรวม ให้แก่หน่วยงานที่เป็นผู้หักเงินเดือน ณ ที่จ่าย โดยมีงบหน้าแสดงบัญชีรายชื่อของสมาชิกเป็นเอกสารประกอบการรับเงิน หน่วยงานรับเงิน ช.พ.ค. ที่ได้รับเงินจากหน่วยหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการชำระเงินสงเคราะห์ รายศพให้แก่สมาชิกเป็นรายบุคคลทุก 6 เดือน

ปลาร้า ประโยชน์ มากกว่ารสชาติ

สิงหาคม 24, 2017 Krooesan 0

“ปลาร้า” ถือเป็นอาหารเอื้ออาทรชั้นดึกดำบรรพ์ และไม่ใช่คนไทยเป็นเจ้าของชาติเดียวแต่ต้องเรียกว่า“อาหารแห่งอุษาคเนย์” ดุจเดียวกับปลาดิบแห่งญี่ปุ่นหรือกิมจิของเกาหลี โดยมีการพบไหปลาร้าโบราณในแหล่งมอญ-เขมรมาก” คำกล่าวของ นพ.กฤษดา ศิรามพุช ผอ.สถาบันเวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ

ไม่เชื่ออย่างลบหลู่ ฟังหูไว้หู ตำนานโนนสาวเอ้ เมืองฟ้าแดดสงยาง

สิงหาคม 22, 2017 Krooesan 3

มีผู้เล่าว่าเคยมีผู้ไม่หวังดีมาหลบหลู่กระทำการต่างๆโดยพลการเพื่อหวังจะรวยทางลัดแต่ก็ไม่รอดสักราย ต่างก็พบกับความประหลาดมหัศจรรย์ และอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆปางตายเข็ดหลาบไปตามๆกัน บางคำบอกเล่าในอดีตมีคนที่คิดไม่ดีจะเข้าไปขโมยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พอเข้าไปแล้วเจอดีเข้าถึงกับได้ว่ายบก จนมีชาวบ้านได้ไปพบและช่วยเหลือออกมา

กองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ (กบข.) คืออะไร

สิงหาคม 21, 2017 Krooesan 0

วันนี้ครูอีสานนำข้อมูลที่ข้าราชการอย่างเราๆ ควรจะรู้นั่นก็คือ กบข ซึ่งบางคนเป็นสมาชิกแล้วไม่รู้เลยว่าตัวเองจะได้รับสิทธิอะไรบ้างในการเป็นสมาชิก

เมื่อ ลูกน้อย 1-3 ขวบ มีปัญหา พ่อแม่จะแก้อย่างไร

สิงหาคม 21, 2017 Krooesan 0

จากการศึกษาพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กวัย 1-3 ปี พบว่า เด็กวัยนี้มีการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทอย่างรวดเร็ว โดยมีการสร้างเส้นใยประสาทและจุดเชื่อมต่อ (synapse) ของใยประสาท ซึ่งใยประสาทเหล่านี้มีผลต่อการเรียนรู้ ความคิด ความจำ ตลอดทั้งพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก ประกอบกับธรรมชาติของเด็กวัยนี้เริ่มมีกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นมากมายจากการค้นคว้า และสำรวจสิ่งใหม่ๆ รอบตัว มีความเป็นตัวของตัวเอง

8 แนวคิดนอกกรอบ ช่วย ส่งเสริมคนไทย ในอนาคต

สิงหาคม 21, 2017 Krooesan 0

จากการประชุมวิชาการเรื่องเรียนรู้พระบรมราโชบายด้านการศึกษาและการพัฒนาคนตาม (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีต รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การขับเคลื่อนยกร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ของสภาการศึกษา ต้องมีจุดเน้นที่ชัดเจน เช่น ให้เด็กรู้จักคิดเป็น วิเคราะห์ได้เป็นอันดับแรก และสามารถต่อยอดพัฒนาการศึกษาต่อไปได้

เทคนิค การทำแผ่นพับ เตรียมสัมภาษณ์ ให้โดนใจกรรมการ

สิงหาคม 20, 2017 Krooesan 0

ช่วงนี้กำลังเป็นฤดูแห่งการสอบแล้วนะครับหลายคนคงเตรียมพร้อมกับการสอบมานานแรมปี หรือบางคนอาจผ่านสนามสอบมาแล้วหลายสนาม แต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านโชคดีในการสอบครั้งที่จะมาถึงนี้นะครับ วันนี้เลยจะมาแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับทุกท่านเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับ การสอบมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือการสอบสัมภาษณ์ซึ่งการสอบสัมภาษณ์นั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือแผ่นพับแนะนำตนเองครับผม

แจกแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคม ชุดสังคมวิทยา

สิงหาคม 20, 2017 Krooesan 0

โพสต์ไว้ เผื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่จะสอบปีต่อไป เผื่อ จะได้เตรียมตัวถูกนะครับ คนจะเป็นครูต้องรู้มากๆยิ่งขยันอ่านขยันทำข้อสอบเยอะๆโอกาสที่จะทำข้อสอบได้ก็เยอะ
ขอเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกัน บรรจุติดทุกคนนะะครับ เพื่อนครูสังคมทุกคน