การศึกษาสมัยใหม่ ทำไมต้องไปนิวซีแลนด์

กันยายน 13, 2017 Krooesan 0

นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยอมรับทางด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ การเรียนการสอนของนิวซีแลนด์จะมุ่งเน้นให้เด็กมีความคิดอิสระ มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ และความคิดในเชิงวิเคราะห์ กล้าพูด กล้าแสดงออก และส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง เพื่อสร้างประสบการณ์ทางด้านการศึกษาแนวใหม่และเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้สัมผัสการเรียนการสอนในรูปแบบนิวซีแลนด์

ครู แบบไหน ที่ นักเรียนชอบ

กันยายน 9, 2017 Krooesan 0

เมื่อพูดถึงครูแล้วคุณคิดว่าอาชีพนี้สำคัญไหม แน่นอนว่าเงินก็สำคัญ ช่างก่อสร้างสร้างบ้านได้ก็สำเร็จ ช่างซ่อมซ่อมได้ก็สำเร็จ แล้วครูล่ะ? ความสำเร็จของครูอยู่ที่ไหน ให้เด็กมีงานทำ ให้เด็กมีงานส่ง ให้เด็กรู้จักการใช้ชีวิตความรับผิดชอบ ให้เด็กเข้าใจเรื่องที่สอน หรือสอนๆไปให้ได้เงินเดือน ผมจึงเกิดคำถามที่อยากจะถามทุกท่านว่า……

โปรด!! คืนครู สู่ ห้องเรียน

กันยายน 8, 2017 Krooesan 0

วันครูปีหน้า..ถามครูกันเลยว่าอยากเป็นครูอยู่โรงเรียน
หรือว่าจะไปทำงานในหน้าที่อื่น..
จะได้คืนครูไปอยู่ที่ครูชอบครับ..

การ จัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบ Active Learning

กันยายน 7, 2017 Krooesan 0

การให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจนำไปประยุกต์ใช้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าหรือ สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เขาได้มีโอกาสร่วมอภิปรายให้มีโอกาสฝึกทักษะการสื่อสาร ทำให้ผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 70%

เตือนภัย!! ใช้ยาทรามาดอลผิด อาจถึงตายได้

กันยายน 4, 2017 Krooesan 0

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ตัวของยาทรามาดอลเอง มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่ต้องการระงับความเจ็บปวดจากโรคภัยไข้เจ็บได้ดี แต่หากมาใช้ในทางที่ผิด อาจมีผลทำให้เกิดอาการผิดปกติทางประสาท สูญเสียการควบคุม ไปจนถึงหมดสติ หรือเสียชีวิตได้เช่นกัน หยุดการใช้ยาผิดประเภท เพื่อตัวคุณเอง และคนที่คุณรักกันดีกว่า