แชร์ด่วน แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน ไม้บรรทัดสูตรคูณ

พฤศจิกายน 26, 2017 Krooesan 0

การท่องสูตรคูณไม่ได้ หรือไม่คล่อง สำหรับการท่องสูตรคูณนั้นยังเป็นสิ่งจำเป็นต่อการคิดคำนวณในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นอย่างมาก แม้ดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน นักเรียนที่ท่องสูตรคูณไม่คล่องจะคิดคำนวณได้ช้า ได้คำตอบที่ผิดพลาดและรู้สึกไม่สนุกในการเรียนคณิตศาสตร์ อีกต่อไป

เสียเวลาอ่าน 5 นาที เวลาทวี คูณมีประโยชน์กับข้าราชการ อย่างไร

พฤศจิกายน 25, 2017 Krooesan 0

เวลาทวีคูณ” คำ ๆ นี้ จะถูกอ่านผ่านแม้จะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำในคราวอยู่ในสภาวการณ์ปกติ แต่หากเมื่อไรจะเกษียณอายุราชการ จะลาออก หรือ ขอรับประเมินแต่งตั้งฯ (จังหวัดชายแดนใต้) คำ ๆ นี้จะถูกใส่ใจและมีความสำคัญขึ้นมาทันที เชื่อสิ

ต้องรับราชการกี่ปี ถึงมีสิทธิ์ กินบำนาญ ไปจนตาย

พฤศจิกายน 21, 2017 Krooesan 0

“เงินบำนาญ” เป็นเงินที่รัฐจ่ายให้แก่ข้าราชการบำนาญหรือผู้รับบำนาญรายเดือนไปเรื่อย ๆ จนตาย และต้องรับราชการนานถึง 25 ปี จึงลาออกเพื่อรับบำนาญได้…นี่เป็นความคิด ท่านว่าทั้งสองประเด็นถูกไหม?..

การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่อยากเห็น

พฤศจิกายน 20, 2017 Krooesan 0

ควรผลักดันให้มีครูสายสนับสนุนประจำโรงเรียนหรือกลุ่มโรงเรียน เช่น ครูธุรการ ครูการเงิน ครูพัสดุ ครูแนะแนว ครูทะเบียนและวัดผล เป็นต้น ซึ่งคุณครูเหล่านี้จะช่วยให้การเรียนการสอนเต็มเวลาเต็มหลักสูตรมากขึ้น

โหลดเลย แจกฟรี ไฟล์รูปภาพนาฬิกา สำหรับครู สอนเรื่องเวลา

พฤศจิกายน 19, 2017 Krooesan 0

มีใครเคยสอนเด็ก ๆ ให้อ่านเวลาจากนาฬิการะบบเข็มสั้น-เข็มยาว(ไม่ใช่ดิจิตอล) กันไหม? ตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกามีแค่ 12 ตัว แต่เด็ก ๆ ต้องอ่านตัวเลขเหล่านั้นให้เป็น 24 นาฬิกา ต้องอ่านให้เป็น 50-60 นาที พยายามใจเย็น ค่อย ๆ อธิบาย ค่อย ๆ ยกตัวอย่าง ยากมากที่จะมีเด็กที่เข้าใจและอ่านได้จริง ๆ เพราะเด็กบางคนแยกความคิดรวบยอดไม่ออก

ปลาสลิด ในนาข้าว ภูมิปัญญาสร้างอาชีพ สร้างเงินล้าน

พฤศจิกายน 17, 2017 Krooesan 0

เพราะใช้วิธีการเลี้ยงแบบธรรมชาติ ด้วยการฟันหญ้าให้ปลาเป็นอาหาร พอเข้าปีที่ 4 เป็นต้นมา รายได้ชักเพิ่มขึ้น เป็นปีละ 6 แสนกว่าบาทไปจนถึง 2 ล้านกว่าบาท จนถึงในปัจจุบันนี้

คุณสมบัติ ผู้สมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

พฤศจิกายน 16, 2017 Krooesan 0

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 โดยกำหนดให้มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 รับสมัครคัดเลือกวันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2560 (โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ฮือฮา เปิดเลขเด็ด คำชะโนด ส่องเจอชัดๆ

พฤศจิกายน 15, 2017 Krooesan 0

นายสา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 73 ปี ชาวบ้านจากอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร เผยว่า ได้เดินทางมากับเพื่อนบ้านเพื่อมาทำบุญใส่บาตรพระในวัดภูเพ็ก และเคยมาขึ้นไปไหว้พระธาตุภูเพ็ก มีความสูงมาก แต่ก่อนต้องปีนเขาขึ้นไปปัจจุบันมีการสร้างบันใดขึ้น 495 ขั้น นานนับ 20 ปี

ผี-พราหมณ์กับความเชื่อเรื่องความตายในสังคมไทย

พฤศจิกายน 14, 2017 Krooesan 0

ในการศึกษาวัฒนธรรมไทยต่างมีข้อยอมรับร่วมกันว่า วัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มคนในอุษาคเนย์นั้นมีความเชื่อในลัทธินับถือผีอยู่ก่อนที่วัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนาแบบพราหมณ์และพุทธจะเข้ามีอิทธิพลต่อผู้คนในดินแดนแถบนี้ และหลังจากการเข้ามาของวัฒนธรรมอินเดียแล้วในชนชั้นสูงและชนชั้นปกครองจะมีวัฒนธรรมนำเข้าเข้มข้น ในขณะที่ในระดับชาวบ้านความนับถือผียังมีอยู่ต่อมาอย่างเข้มข้นจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นในดินแดนประเทศไทยปัจจุบันจึงยังคงปรากฏวัฒนธรรมความเชื่อแบบผีพราหมณ์อยู่ทั่วไป

ดื่มเหล้าในสถานที่ราชการ นอกจากผิดวินัย ยังเสี่ยงติดคุก

พฤศจิกายน 14, 2017 Krooesan 0

อุทาหรณ์สอนครู ผู้ใดดื่มสุราในสถานที่ราชการควรจักต้องได้รับโทษตามกฎหมาย จึงเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่ดีทุกคนต้องป้องกันมิให้ผู้ใดใช้สถานที่ราชการเป็นแหล่งมั่วสุมอบายมุข โดยเฉพาะหัวหน้าหน่วยงานมิเช่นนั้นแล้วเราจะสอนเด็กและเยาวชนไม่ได้เมื่อผู้ใหญ่เป็นผู้กระทาผิดเสียเอง