เห็ดระโงก ปลูกง่าย สร้างรายได้หลักแสน

ธันวาคม 25, 2017 Krooesan 0

ปัจจุบันเกษตรกรที่หันมาปลูกเห็ดระโงกกันมากขึ้นเพราะเห็ดระโงกนั้นมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 300 – 4 00 บาท ทำให้คนที่ปลูกมีรายได้หลักแสนเลยทีเดียว

ไม่ต้องง้อยาฆ่าแมลง เรียนรู้สู้ภัย เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ด้วยวิธีธรรมชาติ

ธันวาคม 18, 2017 Krooesan 0

แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู เป็นแมลงขนาดเล็ก มีลำตัวยาว 1.2-1.4 มิลลิเมตร สีดำสะท้อนแสง เพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ ปล้องฐานหนวดส่วนที่ต่อจากหัวมีลักษณะเป็นแผ่นแบนขนาดใหญ่กว่าหนวดปล้องอื่น ๆ ส่วนเพศผู้มีปล้องหนวดเรียวยาวทุกปล้อง นอกจากนั้น แตนเบียนเพศเมียยังมีอวัยวะวางไข่ ลักษณะคล้ายเข็มปลายแหลมเรียวยาว ซึ่งปกติจะเก็บซ่อนอยู่ใต้ท้อง ใช้สำหรับแทงฆ่า

หน้าที่ของ สมาชิก ช.พ.ค. ต้องปฏิบัติ

ธันวาคม 15, 2017 Krooesan 0

สมาชิกที่ไม่มีเงินเดือนให้หัก ณ ที่จ่าย จะต้องมาชำระด้วยตนเองทุกเดือน ณ หน่วยงาน ช.พ.ค. ที่สมาชิกสังกัด โดยหน่วยรับเงิน ช.พ.ค. จะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่สมาชิก

การประเมินเพื่อคงวิทยฐานะ สิ่งที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรู้

ธันวาคม 12, 2017 Krooesan 0

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ในมาตรา 55 กำหนดให้มีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นระยะๆ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่ง ดังนั้น “การประเมินซึ่งคงไว้วิทยฐานะ” จึงเป็นรูปแบบการประเมินที่จะต้องสะท้อนความรู้ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญ ของข้าราชการครูที่ดำรงตำแหน่งหรือวิทยฐานะนั้น ๆ

ปลูกองุ่น ตามรอยศาสตร์พระราชาสร้างรายได้ หลักแสน

ธันวาคม 3, 2017 Krooesan 0

อะไรที่เรียกว่าความสำเร็จ และกว่าจะมาถึงวันนี้ ต้องผ่านอะไรมาบ้าง กว่าจะมีองุ่นตัดขายในเชิงธุรกิจขึ้นชื่อ และมีผู้แวะมาเยี่ยมเยียนไม่ขาดสายเชิญติดตามได้

แชร์ด่วน แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน ไม้บรรทัดสูตรคูณ

พฤศจิกายน 26, 2017 Krooesan 0

การท่องสูตรคูณไม่ได้ หรือไม่คล่อง สำหรับการท่องสูตรคูณนั้นยังเป็นสิ่งจำเป็นต่อการคิดคำนวณในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นอย่างมาก แม้ดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน นักเรียนที่ท่องสูตรคูณไม่คล่องจะคิดคำนวณได้ช้า ได้คำตอบที่ผิดพลาดและรู้สึกไม่สนุกในการเรียนคณิตศาสตร์ อีกต่อไป

ต้องรับราชการกี่ปี ถึงมีสิทธิ์ กินบำนาญ ไปจนตาย

พฤศจิกายน 21, 2017 Krooesan 0

“เงินบำนาญ” เป็นเงินที่รัฐจ่ายให้แก่ข้าราชการบำนาญหรือผู้รับบำนาญรายเดือนไปเรื่อย ๆ จนตาย และต้องรับราชการนานถึง 25 ปี จึงลาออกเพื่อรับบำนาญได้…นี่เป็นความคิด ท่านว่าทั้งสองประเด็นถูกไหม?..

ผี-พราหมณ์กับความเชื่อเรื่องความตายในสังคมไทย

พฤศจิกายน 14, 2017 Krooesan 0

ในการศึกษาวัฒนธรรมไทยต่างมีข้อยอมรับร่วมกันว่า วัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มคนในอุษาคเนย์นั้นมีความเชื่อในลัทธินับถือผีอยู่ก่อนที่วัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนาแบบพราหมณ์และพุทธจะเข้ามีอิทธิพลต่อผู้คนในดินแดนแถบนี้ และหลังจากการเข้ามาของวัฒนธรรมอินเดียแล้วในชนชั้นสูงและชนชั้นปกครองจะมีวัฒนธรรมนำเข้าเข้มข้น ในขณะที่ในระดับชาวบ้านความนับถือผียังมีอยู่ต่อมาอย่างเข้มข้นจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นในดินแดนประเทศไทยปัจจุบันจึงยังคงปรากฏวัฒนธรรมความเชื่อแบบผีพราหมณ์อยู่ทั่วไป

ดื่มเหล้าในสถานที่ราชการ นอกจากผิดวินัย ยังเสี่ยงติดคุก

พฤศจิกายน 14, 2017 Krooesan 0

อุทาหรณ์สอนครู ผู้ใดดื่มสุราในสถานที่ราชการควรจักต้องได้รับโทษตามกฎหมาย จึงเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่ดีทุกคนต้องป้องกันมิให้ผู้ใดใช้สถานที่ราชการเป็นแหล่งมั่วสุมอบายมุข โดยเฉพาะหัวหน้าหน่วยงานมิเช่นนั้นแล้วเราจะสอนเด็กและเยาวชนไม่ได้เมื่อผู้ใหญ่เป็นผู้กระทาผิดเสียเอง

10 กลวิธีสร้างนิสัยรักการอ่าน

ตุลาคม 31, 2017 Krooesan 0

ใครหลายคนคงเคยพบปัญหาการอ่านหนังสือ ว่าอ่านแล้วจำไม่ได้ ไม่ว่าจะอ่านไปกี่รอบก็ตาม วันนี้มีเทคนิคดีๆมาฝากต้องขอขอบคุณเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการที่เผยแพร่เทคนิคดีๆนี้