รายชื่อ สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

พฤษภาคม 9, 2018 Krooesan 0

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ได้เผยแพร่รายละเอียดรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ