ข้อเสนอแนะในการนำผล O-NET ไปใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ

เมษายน 22, 2018 Krooesan 0

ยกเลิกการสอบ O-NET เป็นแนวคิดที่มีผู้เสนอมาหลายครั้ง แต่หากยกเลิกแล้วจะไม่มีเครื่องมือกลางในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติในแต่ละปีการศึกษาเลย แต่ควรปรับวิธีการ

เสียเวลาอ่าน 5 นาที เวลาทวี คูณมีประโยชน์กับข้าราชการ อย่างไร

พฤศจิกายน 25, 2017 Krooesan 0

เวลาทวีคูณ” คำ ๆ นี้ จะถูกอ่านผ่านแม้จะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำในคราวอยู่ในสภาวการณ์ปกติ แต่หากเมื่อไรจะเกษียณอายุราชการ จะลาออก หรือ ขอรับประเมินแต่งตั้งฯ (จังหวัดชายแดนใต้) คำ ๆ นี้จะถูกใส่ใจและมีความสำคัญขึ้นมาทันที เชื่อสิ

บทความดีๆ ที่ครูควรอ่าน กับการศึกษาไทยวันนี้

พฤศจิกายน 8, 2017 Krooesan 0

“นักเรียนไทย” ก็เลยมักจะพูดเสมอว่า…หนูง่อยเลข หนูโง่วิทย์ หนูเดี้ยงภาษา หนูอ่อนสังคม หนูไม่ชอบไทย หนูไม่ถนัดศิลปะ หนูไม่รักดนตรี สรุปที่พยายามเรียนมาเพื่อหาให้เด็กรู้ว่า แท้จริงแล้วยิ่งเรียนยิ่งสร้างความเกลียดชังและความไม่ถนัดให้กับเด็ก มีผลทำให้เด็กก็เบื่อ

สรุป PLC ข้อมูลดีๆที่คนเป็นครูต้องรู้

ตุลาคม 15, 2017 Krooesan 0

ในยุคปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในแต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนที่มีความสามารถที่หลากหลายและแตกต่างกัน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 10 ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

ปัญหา การศึกษาไทย ในตอนนี้

ตุลาคม 13, 2017 Krooesan 2

ตอนนี้กลายเป็นกระแสสังคมใหญ่อีกกระแสหนึ่ง เกี่ยวกับปัญหาความตกต่ำของการศึกษาไทย ซึ่งเป็นอีกโจทย์ใหญ่ที่หลายรัฐบาลพยายามแก้ไข แต่ดูเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จมากนัก โดยเฉพาะ กระทรวงศึกษาธิการมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีบ่อยมากบางครั้งก็ทำให้นโยบายไม่ต่อเนื่องหรืออีกกรณีก็คือใครเข้ามาก็คิดแต่นโยบายของตัวเองโดยไม่สานต่อนโยบายที่ผ่านมาหรือบางครั้งก็มีนโยบายรายวันออกมา

มือถือ และ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ควรอยู่ในห้องเรียน หรือไม่? โดย : ทีปกร วุฒิพิทยามงคล

สิงหาคม 15, 2017 Krooesan 0

มาถึงตอนนี้ คงไม่ต้องพูดถึงกระแสในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วนะครับ ว่าจะมีเสียงต่อต้านมากเพียงไร แต่สิ่งที่น่าตั้งคำถามก็คือ การใช้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในห้องเรียนนั้น จะทำให้เด็กนักเรียนมีผลการเรียนที่แย่ลงจริงหรือ?

รู้ยัง! เกณฑ์ใหม่ สอบครูผู้ช่วย

สิงหาคม 15, 2017 Krooesan 0

ลขาธิการ ก.ค.ศ.เผย ชงหลักเกณฑ์สอบคัดเลือกครูผู้ช่วยแนวใหม่ ให้ส่วนกลางสอบภาค ก ส่วนภาค ข และ ภาค ค ชง2 ทางเลือกให้เสมา 1 ตัดสิน ตั้งเป้าประกาศใช้ปี 61 วันนี้ (14 ส.ค.) นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

ใครคิดว่าครูไม่สำคัญ

สิงหาคม 15, 2017 Krooesan 0

นประเทศจีน อาชีพครู ถือเป็นอาชีพสำคัญที่ได้รับการยอมรับและการเคารพสูงสุดอาชีพหนึ่ง มาตั้งแต่สมัยโบราณกว่า 2500 ปี จนกระทั้งถึงศตวรรษที่ 21 อย่างเช่นในปัจจุบัน แต่ก็ไม่แปลกที่ในปัจจุบัน เราจะเห็นข่าวเกี่ยวกับครูออกมาอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่น มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ ”ไล่” อาจารย์ของพวกตนออก เนื่องมาจากการที่อาจารย์ได้ให้นักเรียนทำงานในบริษัทส่วนตัวของอาจารย์

ความสำคัญของ จิตวิทยา ต่อวิชาชีพครู

สิงหาคม 9, 2017 Krooesan 0

การเป็นครูนั้น ไม่เพียงแต่จะต้องมีความรู้ทางวิชาการเพื่อจะสอนนักเรียนเท่านั้น แต่ครูยังจะต้องเป็นผู้ช่วยนักเรียนให้พัฒนาทั้งทางด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ และสังคมด้วยดังนั้น ครูต้องเป็นผู้ที่ให้ความอบอุ่นแก่นักเรียน เพื่อนักเรียนจะได้มีความเชื่อและไว้ใจครู พร้อมที่จะเข้าพบครูเวลาที่มีปัญหา นอกจากนี้ครูจะต้องเป็นต้นฉบับที่ดีแก่นักเรียน ถ้าหากจะถามนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถม จนถึงนิสิตนักศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย ว่ามีใครบ้างในชีวิตของนักเรียนที่นักเรียนยึดถือเป็นต้นฉบับ นักเรียนส่วนมากจะมีครูอย่างน้อยหนึ่งคนยึดเป็นต้นฉบับหรือตัวแบบและนักเรียนจะยอมรับค่านิยมและอุดมการณ์ของครู เพื่อเป็นหลักของชีวิต อิทธิพลของครูที่นักเรียนยึดเป็นต้นฉบับจะติดตามไปตลอดชีวิต