ขายของออนไลน์ ไม่ยอมแจ้งราคา ผิดกฎหมาย

มีนาคม 23, 2018 Krooesan 0

แค่ Inbox ถามราคา ผู้ค้าออนไลน์ก็ผิดกฎหมายการขายของออนไลน์แล้ว แค่ประเด็นนี้ก็โดนปรับสูงสุด 1 หมื่นบาทเลยทีเดียว ซึ่งกฎหมายนี้ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว