ลูกหนี้ไม่ดีมีหนาว ยืมเงินผ่าน LINE อาจใช้เป็นหลักฐานฟ้องร้องได้ !!!

มีนาคม 23, 2018 Krooesan 0

LINE อาจใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานในการฟ้องร้องกันได้ โดยการนำสืบสามารถปริ้นข้อความออกมาแสดงเป็นพยานหลักฐานต่อศาล แต่ไม่ควรเป็นการกล่าวอ้างลอยๆเพียงหลักฐานข้อความทาง LINE เท่านั้นควรมีหลักฐานอื่นๆด้วย เช่น หลักฐานการโอนเงิน เพื่อสืบถึงพฤติการณ์ประกอบต่างๆที่แสดงให้เห็นว่าข้อมูลดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือ