เคล็ดลับ (ไม่ลับ) 50 อย่างในการช่วยเด็กสมาธิสั้น ในห้องเรียน

ตุลาคม 20, 2017 Krooesan 1

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการในการช่วยเด็ก ADD ในโรงเรียน โดยมุ่งให้ครูอาจารย์ช่วยเด็กได้ในทุกวัย แต่ครูอาจเห็นว่า บางข้อเหมาะสำหรับเด็กบางวัยมากกว่า อย่างไรก็ตาม หลักการเรื่อง การมีกรอบ, การให้ความรู้ และการชักจูงสนับสนุนยังคงเป็นแนวคิดหลักเสมอ