กม.ใหม่ห้ามยึดใบขับขี่ ชงตัดคะแนน เหมือน ต่างประเทศ

มีนาคม 23, 2018 Krooesan 0

ส่วนใบสั่งรุ่นใหม่ ผู้ที่ได้รับใบสั่งสามารถปฏิเสธใบสั่งแล้วต่อสู้คดีได้แต่ถ้าได้รับใบสั่งแล้วไม่ชำระค่าปรับจะถูกปรับเป็น 2 เท่าทั้งนี้กฎหมายใหม่จะไม่มีการยึดใบอนุญาตขับขี่แต่ความผิดจะถูกบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์แทน